Paragrafen

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

In de onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten met de daadwerkelijke uitgaven weergegeven.

Beheer en onderhoud meerjarig gepland

Beheer en onderhoud meerjarig gepland

Begroot

Besteed

Verschil

A. Vervangingsinvesteringen wegen (PMO)

€ 47.611.583

€ 21.723.425

€ 25.888.158

B. Groot onderhoud gepland

€ 15.236.000

€ 8.579.348

€ 6.656.652

C. Projecten reserve kap. lasten VIK v/h Res. GO

€ 8.030.000

€ 6.030.403

€ 1.999.597

D. Vast onderhoud wegen

€ 4.929.000

€ 5.554.828

-€ 625.828

E. Gebiedscontracten (GBC1 t/m GBC7)

€ 32.264.000

€ 28.539.459

€ 3.724.541

F. Tunnels

€ 4.527.000

€ 6.313.307

-€ 1.786.307

G. DVM-areaal wegen

€ 2.382.000

€ 2.457.077

-€ 75.077

H. Planmatig onderhoud gebouwen

€ 1.157.000

€ 977.000

€ 180.000

I. Correctief onderhoud gebouwen

€ 205.000

€ 197.000

€ 8.000

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

€ 116.341.583

€ 80.371.847

€ 35.969.736

Waarvan activa met een maatschappelijk nut

€ 47.611.583

€ 21.723.424

€ 25.888.159

Bovenstaande budgetten zijn exclusief capaciteitskosten. De werkelijke uitgaven (kasritme) zijn lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door vertraging van een aantal infrastructurele projecten welke beschreven staan in paragraaf 2.3. Bijvoorbeeld de Leeghwaterbrug of het oeverproject langs het Kanaal Omval-Kolhorn.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31