8. Financiën en Bedrijfsvoering

8.3 Overige subproducten (oude doelenbomen)

Beleidsdoel 8.3

Overige subproducten (oude doelenbomen)

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

8.3.1

Overige subproducten (oude doelenbomen)

0

0

0

0

Totaal lasten

Totaal baten

-200

-30

30

Totaal saldo

-200

-30

30

Storting

8.3.1

Resv. Gezonde Leefomgeving

0

0

0

0

8.3.1

Resv. Programma Water als Econ. Drager

0

0

0

0

8.3.1

Resv. Werkgelegenheid en economie

0

0

0

0

8.3.1

Resv. EXIN-H

0

0

0

0

8.3.1

Resv. TWIN-H

0

0

0

0

8.3.1

Resv. Infrastructuur

0

0

0

0

8.3.1

Resv. Actieprogramma 2010

0

0

0

0

Onttrekking

8.3.1

Resv. Programma Water als Econ. Drager

-2.250

-2.276

-2.276

0

8.3.1

Resv. Werkgelegenheid en economie

-3.919

-25.224

-25.224

0

8.3.1

Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

-5.340

-5.340

-5.340

0

8.3.1

Resv. EXIN-H

-40.993

-57.925

-57.925

0

8.3.1

Resv. TWIN-H

-125.594

-152.543

-152.543

0

8.3.1

Resv. Infrastructuur

-91.467

-115.491

-115.491

0

8.3.1

Resv. Stedelijke vernieuwing

0

-305

-305

0

8.3.1

Resv. UNA

-1.587

-1.740

-1.740

0

8.3.1

Resv. Actieprogramma 2010

-24.900

-27.325

-27.325

0

Resultaat

-296.249

-388.168

-388.197

30

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31