7. Cultuur en Erfgoed

7.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Beleidsdoel 7.4

Behouden en ontwikkelen erfgoed

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

7.4.1

Investeren in behoud en herbestemming monumenten

8.391

8.036

6.203

1.833

7.4.2

UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

2.722

1.182

1.061

121

Totaal lasten

11.113

9.218

7.265

1.953

Totaal baten

Totaal saldo

11.113

9.218

7.265

1.953

Storting

7.4.1

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

6.781

6.825

6.825

0

7.4.2

Resv. SvA/NHW Werelderfgoed

8.231

8.006

8.006

0

Onttrekking

7.4.1

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

-6.161

-8.006

-6.280

-1.726

7.4.2

Resv. SvA/NHW Werelderfgoed

-2.250

-727

-635

-92

Resultaat

17.715

15.316

15.181

135

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31