5. Ruimte

5.4 Bijdragen aan voldoende woningen in de j

Beleidsdoel 5.4

Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

5.4.1

Afstemming en regionale programmering woningbouw

1.751

1.806

1.308

498

5.4.2

Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

57

4.504

149

4.355

Totaal lasten

1.808

6.310

1.456

4.854

Totaal baten

-26

26

Totaal saldo

1.808

6.310

1.431

4.879

Storting

5.4.1

Resv. Woonbeleid

6.004

6.579

6.605

-26

5.4.2

Resv. Woningbouw

11.999

12.300

12.300

0

Onttrekking

5.4.1

Resv. Woonbeleid

-1.100

-1.120

-697

-423

5.4.2

Resv. Woningbouw

0

-4.488

-138

-4.350

Resultaat

18.711

19.581

19.500

81

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31