6. Groen

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 6

Groen

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

109.446

81.698

63.529

18.169

Baten

-7.343

-1.455

-9.681

8.226

Saldo van baten en lasten

102.103

80.243

53.847

26.395

Stortingen reserves

51.407

58.853

62.322

-3.468

Onttrekking reserves

-81.262

-68.669

-53.071

-15.598

Resultaat

72.249

70.427

63.098

7.329

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31