3. Water

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 3

Water

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

5.827

10.200

7.581

2.619

Baten

-1.835

-2.325

-1.737

-588

Saldo van baten en lasten

3.992

7.875

5.844

2.031

Stortingen reserves

13.256

15.894

15.894

0

Onttrekking reserves

-510

-4.786

-2.908

-1.878

Resultaat

16.738

18.983

18.829

154

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31