1. Openbaar bestuur

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 1

Openbaar bestuur

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

23.281

25.062

21.034

4.028

Baten

-105

-122

-333

211

Saldo van baten en lasten

23.176

24.940

20.701

4.239

Stortingen reserves

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-183

-2.770

-2.310

-460

Resultaat

22.993

22.170

18.391

3.779

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31